Cennik

Pokój

ze śniadaniem

pokój niski sezon 1.11 – 31.03 wyso­ki sezon 1.04 – 31.10
1-osobowy 165 zł 175 zł
2-osobowy 230 zł 240 zł
3-osobowy 275 zł 285 zł
4-osobowy 320 zł 340 zł
apar­ta­ment 400 zł (ze śnia­da­niem dla 2 osób) 420 zł

bez śniadania

pokój niski sezon 1.11 – 31.03 wyso­ki sezon 1.04 – 31.10
1-osobowy 140 zł 150 zł
2-osobowy 180 zł 190 zł
3-osobowy 200 zł 210 zł
4-osobowy 220 zł 240 zł
apar­ta­ment 350 zł 370 zł

Usługi dodatkowe

parking

samo­chód oso­bo­wy 30 zł za dobę
bus 50 zł za dobę

gastronomia

śnia­da­nie 25 zł od oso­by

dla grup

obiad 25 zł od oso­by
obiad z dese­rem 35 zł od oso­by
prze­rwa kawo­wa kon­fe­ren­cyj­na 15 zł od oso­by
kola­cja bufet 25 zł od oso­by
kola­cja na cie­pło 25 zł od oso­by

sala konferencyjna

do 60 osób 500 zł za dobę
powy­żej 60 osób 1000 zł za dobę
sala na mniej­sze spo­tka­nia 300 zł za dobę