Pokój

ze śniadaniem

pokój niski sezon 1.11 – 31.03 wyso­ki sezon 1.04 – 31.10
1-oso­bo­wy 240 zł 265 zł
2-oso­bo­wy 360 zł 410 zł
3-oso­bo­wy 430 zł 505 zł
4-oso­bo­wy 530 zł 630 zł
apar­ta­ment 450 zł (ze śnia­da­niem dla 2 osób) 510 zł

bez śniadania

pokój niski sezon 1.11 – 31.03 wyso­ki sezon 1.04 – 31.10
1-oso­bo­wy 200 zł 220 zł
2-oso­bo­wy 280 zł 320 zł
3-oso­bo­wy 310 zł 370 zł
4-oso­bo­wy 370 zł 450 zł
apar­ta­ment 380 zł 460 zł

Usługi dodatkowe

parking

samo­chód oso­bo­wy 40 zł za dobę
bus 55 zł za dobę

gastronomia

śnia­da­nie 45 zł od oso­by

dla grup

obiad dwu­da­nio­wy 45/50 zł od oso­by
obiad dwu­da­nio­wy z dese­rem 70 zł od oso­by
obiad w for­mie bufe­tu 70 zł od oso­by
prze­rwa kawo­wa kon­fe­ren­cyj­na jed­no­ra­zo­wa 25 zł od oso­by
prze­rwa kawo­wa kon­fe­ren­cyj­na cało­dzien­na: cia­sta domo­we 50 zł od oso­by
prze­rwa kawo­wa kon­fe­ren­cyj­na cało­dzien­na: cia­sta domo­we, prze­ką­ski 70 zł od oso­by
kola­cja w for­mie bufe­tu 60 zł od oso­by
kola­cja na cie­pło ser­wo­wa­na 45/50 zł od oso­by

sala konferencyjna

do 60 osób 800 zł za dobę
powy­żej 60 osób 1500 zł za dobę
sala na mniej­sze spo­tka­nia 300-700 zł za dobę