Pokój

ze śniadaniem

pokój niski sezon 1.11 – 31.03 wyso­ki sezon 1.04 – 31.10
1-oso­bo­wy 210 zł 230 zł
2-oso­bo­wy 280 zł 300 zł
3-oso­bo­wy 330 zł 360 zł
4-oso­bo­wy 380 zł 400 zł
apar­ta­ment 400 zł (ze śnia­da­niem dla 2 osób) 450 zł

bez śniadania

pokój niski sezon 1.11 – 31.03 wyso­ki sezon 1.04 – 31.10
1-oso­bo­wy 180 zł 200 zł
2-oso­bo­wy 240 zł 250 zł
3-oso­bo­wy 260 zł 290 zł
4-oso­bo­wy 280 zł 310 zł
apar­ta­ment 300 zł 350 zł

Usługi dodatkowe

parking

samo­chód oso­bo­wy 35 zł za dobę
bus 55 zł za dobę

gastronomia

śnia­da­nie 35 zł od oso­by

dla grup

obiad dwu­da­nio­wy 35 zł od oso­by
obiad dwu­da­nio­wy z dese­rem 45 zł od oso­by
obiad w for­mie bufe­tu 45 zł od oso­by
prze­rwa kawo­wa kon­fe­ren­cyj­na jed­no­ra­zo­wa 25 zł od oso­by
prze­rwa kawo­wa kon­fe­ren­cyj­na cało­dzien­na: cia­sta domo­we 45 zł od oso­by
prze­rwa kawo­wa kon­fe­ren­cyj­na cało­dzien­na: cia­sta domo­we, prze­ką­ski 55 zł od oso­by
kola­cja w for­mie bufe­tu 45 zł od oso­by
kola­cja na cie­pło ser­wo­wa­na 35 zł od oso­by

sala konferencyjna

do 60 osób 700 zł za dobę
powy­żej 60 osób 1400 zł za dobę
sala na mniej­sze spo­tka­nia 300 zł za dobę