Na trzecim piętrze Kamienicy pod Aniołami znajduje się sala kon­fe­ren­cyjna na 100 osób wyposażona w projektor i nagłośnienie. Rozkładana dźwię­kosz­czelna ścianka pozwala podzielić ją na dwie mniej­sze sale z nie­za­leż­nymi sys­te­mami audio­wi­zu­al­nymi.

Plan sali konferencyjnej

Z sali konferencyjnej można wyjść na niewidoczny z poziomu ulicy tara­s z widokiem na dachy i wieże Sta­rego Mia­sta.