Kontakt

Kamienica pod Aniołami

ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 31-33
50-077 Wro­cław

+48 71 394 74 42, +48 881 503 246
wroclaw@kamienicapodaniolami.pl

Numer kon­ta:
Bank PKO BP 12 1020 5242 0000 2802 0363 1827
IBAN: PL 12 1020 5242 0000 2802 0363 1827
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat

Tre­ść wia­do­mo­ści